Rock Werchter 2017

29 juni - 2 juli 2017

Verkoopsvoorwaarden

Festivaltickets

 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-,  opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplus mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.  Deze lijst kan ten allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw festivaltickets enkel bij de erkende webadressen.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival, NMBS en De Lijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket.  Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de campings, vermits zij niet de uitbaters zijn van de campings (met uitzondering van The Hive). Klachten over campings kunnen gericht worden aan de campinghouder en aan de Gemeente Rotselaar of Haacht.
 • Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd.  Bij betreding van het festival doe je afstand van je portretrecht.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

Gratis met de trein naar Rock Werchter

De e-festivaltickets zijn niet geldig als treinbiljet. Elk e-festivalticket geeft wel recht op 1 GRATIS E-TREINBILJET op naam naar Rock Werchter en de campings. Om uw e-treinbiljet te bestellen:

 • Download uw NMBS-code via www.ticketmaster.be/rw. Dit kan vanaf 7 juni 2017.
 • Surf naar detrein.be/rockwerchter en download uw e-treinbiljet.
 • Print uw e-treinbiljet uit op A4-papier of bewaar de PDF op uw smartphone of tablet.

Alle info en voorwaarden: detrein.be/rockwerchter

Campingtickets

 • Het campingticket ‘The Hive’ is geldig voor een staanplaats op ‘The Hive’ vanaf woensdag 16.00 uur, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Het campingticket ‘The Hive Resort’ is geldig voor een staanplaats of voor de aangekochte accomodatie op ‘The Hive Resort’ vanaf woensdag 16.00 uur en geeft ook toegang tot de faciliteiten van ‘The Hive’, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Het campingticket ‘The Hive Mobilhomes’ is geldig voor een staanplaats op ‘The Hive Mobilhomes’ vanaf woensdag 16.00 uur, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Het campingticket ‘The Hive ADL’ is geldig voor een staanplaats op ‘The Hive ADL’ vanaf donderdag 8.00 uur, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Het campingticket ‘Regular A1’ is geldig voor een staanplaats Camping A1, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Het campingticket ‘Regular C3’ is geldig voor een staanplaats Camping C3, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Het campingticket ‘Regular C7’ is geldig voor een staanplaats Camping C7, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Een campingticket is slechts geldig in combinatie met een festivalticket.
 • Campingtickets worden noch terugbetaald, noch omgeruild.
 • In geval van verlies of diefstal van het campingticket zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden.
 • Het campingticket is het hele weekend geldig. Aparte dagtickets voor de camping zijn niet beschikbaar.
 • Worden niet toegelaten op de campings: auto’s, motor(fietsen), aanhangwagens, caravans, mobilhomes (uitz The Hive Mobilhomes) e.d.
 • Verboden zijn: huisdieren, open vuren, barbecues, gasinstallaties, glas, kaarsen, tapinstallaties, generatoren, muziekinstallaties, scherpe voorwerpen,  wapens en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.  Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
 • Folders uitdelen of samplen op of rond de campings is niet toegelaten.
 • Het is niet toegestaan commerciële activiteiten op te zetten op de campings zonder toelating van de festivalorganisatie.
 • Het campingticket mag niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de festivalorganisatie.
 • Betreding van het campingterrein impliceert instemming met mogelijke aftasting.
 • Bij weigering wordt de toegang verboden.
 • Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is.  Koop tickets enkel bij de erkende voorverkooppunten.
 • Toegang tot de campings kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval op de campings.  Aansprakelijkheid van de festivalorganisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • De koper van het campingticket dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
 • Er worden tv-opnames gemaakt, de kans bestaat dat u gefilmd wordt.  Bij betreding van de camping(s) doe je afstand van je portretrecht.
 • Wildkamperen is verboden

Openingsuren campings

 • The Hive, The Hive Mobilhomes en The Hive Resort: van woensdag 28 juni 2017 (16.00 uur) tot maandagmiddag 3 juli 2017.
 • The Hive ADL en Camping Regular: van donderdag 29 juni 2017 (8.00 uur) tot maandagmiddag 3 juli 2017.