Rock Werchter 2014

3 - 6 july 2014

Festivalpark Werchter, Belgium

Verkoopsvoorwaarden

Festivaltickets

 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplu’s mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.
 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw festivaltickets enkel bij de erkende webadressen: www.proximusgoformusic.be of www.teleticketservice.com.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival, NMBS en De Lijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • Festivaltickets mogen niet doorverkocht worden. De festivaltickets die worden doorverkocht, geven geen recht op toegang.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om  festivaltickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat festivaltickets te koop worden aangeboden ondanks dit verbod. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper.
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket.  Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de campings, vermits zij niet de uitbaters zijn van de campings. Klachten over campings kunnen gericht worden aan de campinghouder en aan de gemeente Rotselaar of Haacht.
 • Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

Campingtickets

 • Openingsuren campings: van donderdagochtend 3 juli 2014, 8 uur tot maandagmiddag 7 juli 2014, 12 uur
 • Campings XL openen op woensdagmiddag 2 juli 2014, 16 uur (enkel voor houders van een campingticket xl)
 • Het campingticket is geldig voor een staanplaats op een festivalcamping naar keuze, volgens beschikbaarheid, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Het campingticket is slechts geldig in combinatie met een festivalticket.
 • In geval van verlies of diefstal van het campingticket zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden.Campingtickets worden noch terugbetaald, noch omgeruild.
 • Het campingticket XL is geldig van 2 juli 2014, 16 uur tot maandagmiddag 7 juli 2014, 12 uur. Het campingticket regular is geldig van 3 juli 2014, 8 uur tot maandagmiddag 7 juli 2014, 12 uur. Aparte dagtickets voor de camping zijn niet beschikbaar.
 • Het campingticket garandeert een campingplaats op één van de campings. Reserveren is niet mogelijk.
 • Worden niet toegelaten op de campings: auto’s, (motor)fietsen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes e.d. Mobilehomes zijn enkel toegelaten op speciaal voorziene mobilhome-campings.
 • Verboden zijn: huisdieren, open vuren, barbecues, gasinstallaties, glas, kaarsen, tapinstallaties, blikjes, generatoren, muziekinstallaties, scherpe voorwerpen en wapens.
 • Folders uitdelen of samplen op of rond de campings is niet toegelaten.
 • Het is niet toegestaan commerciële activiteiten op te zetten op de camping.
 • Betreding van het campingterrein impliceert instemming met mogelijke aftasting.  Bij weigering wordt de toegang verboden.
 • Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is.  Koop tickets enkel bij de erkende voorverkooppunten.
 • Toegang tot de campings kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Het campingticket mag niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.
 • Campingtickets mogen niet doorverkocht worden.  De tickets die worden doorverkocht, geven geen recht op toegang.  De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat tickets te koop worden aangeboden ondanks dit verbod. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper.
 • Namaak van tickets wordt gerechtelijk vervolgd.
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de campings, vermits zij niet de uitbaters zijn van de campings. Klachten over campings kunnen gericht worden aan de campinghouder en aan de gemeente Rotselaar of Haacht.